Куран жана сүннөттүн негизинде балдарды тарбиялоо, кириш сөз.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.