Аллахтан сурасаң, Пайгамбар менен Бейиште болууну сура!

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.