Куран жана сүннөттүн негизинде балдарды тарбиялоо, 2 бөлүк

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.