#9 Адамдагы сыйкыр (кара дуба) менен жин тийгендин белгилери.

Бул жакты да көргүлө

#5 Сыйкыр эки түргө бөлүнөт, чыныгы жана көз бойоочу.