#8 Сыйкырга дем салуу аяттары жана сыйкырдан тазалануу жолдору.

Бул жакты да көргүлө

#5 Сыйкыр эки түргө бөлүнөт, чыныгы жана көз бойоочу.