#10 Жин тийген менен талма оорусунун айырмасы.

Бул жакты да көргүлө

#1 Көз тийүүдөн сактануу жолдору. 1-бөлүк.

САЛАМАТ Органик