#7 Сыйкырдан сактана турган жолдор.

Бул жакты да көргүлө

#5 Сыйкыр эки түргө бөлүнөт, чыныгы жана көз бойоочу.