#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.

Бул жакты да көргүлө

#5 Сыйкыр эки түргө бөлүнөт, чыныгы жана көз бойоочу.