#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.

Бул жакты да көргүлө

Жылкы менен төөнүн эти кандай, адалбы?

САЛАМАТ Органик
Не копируйте текст!