#5 Сыйкыр эки түргө бөлүнөт, чыныгы жана көз бойоочу.

Бул жакты да көргүлө

Жылкы менен төөнүн эти кандай, адалбы?

САЛАМАТ Органик