#4 Ысытма жана суутма сыйкыр жөнүндө.

Бул жакты да көргүлө

#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.