#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?

Бул жакты да көргүлө

#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.