#2 Сыйкырдан шыпаа издеп дарылануу. Дем салдыруу.

Бул жакты да көргүлө

#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.