#16 Балдарды тарбиялоо, 16 кадам. Үйлөрдү шайтандардын зыянынан коргойлу.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?