#15 Балдарды тарбиялоо, 15 кадам Үйдү сүрөт менен музыкалык аспаптан тазалоо.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?