#7-14жаш. Балдарга намазды жана куранды үйрөтүү.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?