#14 Балдарды тарбиялоо, 14 кадам. Балдардарды эркелетип алар менен ойноо.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?