#13 Балдарды тарбиялоо, 13 кадам Балдарга адеп ахлакты үйрөтүү.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?