#12 Балдарды тарбиялоо, 12 кадам Балдарды Аллахты сүйүүгө үйрөтүү.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?