#9 Балдарды тарбиялоо, 9 кадам. Балага акика берүү.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?