#10 Балдарды тарбиялоо, 10 кадам Баланы эмизүүдө насааттар.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?