#8-2 Балдарды тарбиялоо, 8-2 кадам. Балага кунья койсо болот.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?