#8-1 Балдарды тарбиялоо, 8 кадам. Балага жакшы ат койуу.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?