#2 Балдарды тарбиялоо, 2 кадам. Жакшы, такыба эне тандоо.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.