#3 Балдарды тарбиялоо, 3 кадам. Никеден кийин айтылчу дуа.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.