#1 Балдарды тарбиялоо, 1 кадам. Өзүбүз өрнөк бололу.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.