#5 Балдарды тарбиялоо, 5 кадам. Кыз баланын тарбиясында артылчылыктар.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.