#4 Балдарды тарбиялоо, 4 кадам. Балага зыян берүүдөн оолак болуу.

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.