Курани керим эмнеге бөлүк бөлүк болуп түшкөн? | Ибрахим устаз

Бул жакты да көргүлө

#6 Балдарды тарбиялоо, 6 кадам. Жаңы төрөлгөн балага азан айтуу.