Тафсир, Аъраф сүрөсү 175-176 аят | Ибрахим устаз

Бул жакты да көргүлө

Жылкы менен төөнүн эти кандай, адалбы?

САЛАМАТ Органик
Не копируйте текст!