Тафсир, Аъраф сүрөсү 175-176 аят | Ибрахим устаз

Бул жакты да көргүлө

#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.