#1 Көз тийүүдөн сактануу жолдору. 1-бөлүк.

Бул жакты да көргүлө

Жылкы менен төөнүн эти кандай, адалбы?

САЛАМАТ Органик