Арамдан шыфаа издеп дарыланууга шарият тыйган.

Бул жакты да көргүлө

Жылкы менен төөнүн эти кандай, адалбы?

САЛАМАТ Органик