Тафсир. Марьям сүрөсү 59-аят. Каза намаз.

Бул жакты да көргүлө

#3 Сыйкыр кандай болот жана аны кимдер кылат?