Тафсир. Марьям сүрөсү 59-аят. Каза намаз.

Бул жакты да көргүлө

#1 Көз тийүүдөн сактануу жолдору. 1-бөлүк.

САЛАМАТ Органик