Зуль хиджа айынын алгачкы 10 күнүндөгү амалдар.

Бул жакты да көргүлө

#6 Сыйкырчы элди бир жылда бузса, ушакчы менен жалганчы бир саатта эле бузуп койот.