#7 Балдарды тарбиялоо, 7 кадам. Курманы чайнап берүү (Тахник берүү).

Бул жакты да көргүлө

#5 Балдарды тарбиялоо, 5 кадам. Кыз баланын тарбиясында артылчылыктар.