Фатиха 01

Бул жакты да көргүлө

Зулумдук кылуу

Зулумдук бул бир нерсени өз ордунан башка жерге коюу.Ал жамандалган сапаттардан болгондуктан Алла Таала Өзүн-өзү …