Башкы / Куран / «Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары

«Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары

«Аль-Кахф» сүрөөсүндө камтылган 10 даанышмандык
«Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары
Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) ар жума күнү «Аль-Кахф» сүрөөсүн окугула деп айтканына ой жүгүртүп көрдүңүз беле?
Бул сүрөөдө бир несе окуя камтылган. Келиңиздер, ал окуялардан биз өзүбүзгө кандай сабак алсак болоорун карап көрөлү.
Үңкүр ээлери
Бул окуя каапырлар менен бир шаарда жашаган жаш жигиттер тууралуу окуя. Алар Аллахка ыйман келтирген жигиттер болгон, ошол себептүү Аллах үчүн ал шаардан качып чыгышкан. Аллах аларды Өз Мээримине алып, аларды үңкүргө жашырып койот. Алар 300 жыл убакыттан кийин ойгонушуп, жалаң ыймандуулар жашап калган өз шаарына кайтышат.
Бул окуядан алчу сабак: биздин ыйманыбыз ар дайым сыноодо.
Эки бактын ээси
Бул окуя Аллах ага береке жана эки эң сонун бакча берген адам тууралуу. Бирок ал адам Аллахка бул берекеси үчүн шүгүр айтканды унутканы аз келгенсип, өлүмдөн кийин жашоо бар экенине күмөн санап баштайт. мындай мамиле үчүн аны бакчалары куурап калат. Ал адам кейип, тоба кылат, бирок кеч болуп калган жана анын кейигени ага эч кандай пайда алып келбейт.
Бул окуядан алчу сабак: адамдар байлык менен сыналат
Муса (алейхи салам) жана Кыдыр (алейхи салам) окуясы
Муса пайгамбардан Жер бетиндеги эң илимдүү адам ким деп сурашканда ал өзүн атайт, анткени ошол кезде жер бетинде жашаган жалгыз пайгамбар өзү экен деп ойлойт. Аллах ага кээ бир нерселерде илими андан көбүрөөк адам (Кыдыр) бар экендигин билдирет. Муса (алейхи салам) ал адам менен таанышыш үчүн сапарга чыгат да, адамдар жаман көргөн кээ бир нерселерде Аллахтын даанышмандыгы катылгандыгын билет.
Бул окуядан алчу сабак: адамдар илим менен сыналат
Зулкарнайн окуясы
Аллах бул сүрөөдө илим жана бийлик берилген улуу падыша тууралуу баяндайт. Ал жер бетинде саякаттап, акыйкат жана жакшылык таркатуу менен адамдарга жардам берип жүрөт. Ал чоң дубал куруу менен адамдарды Яжуж жана Мажуж элинен коргоп калат. Белгилей кетүүчү нерсе Зулкарнайн ал дубалды чогуу курушкан адамдардын тилин түшүнбөйт эле.
Бул окуядан алчу сабак: бийлик менен сыналуу.
Бул сүрөөнүн ортосунда Аллах Иблисти ушул сыноолорду уюштуруучу деп эскертет: “Биз периштелерге: «Адамга сажда кылгыла» дегенде, бир Иблистен башка бардыгы сажда кылышты. Ал жиндер тайпасынан эле. Раббисинин буйругуна каршы чык¬ты. Эми, силер Мени таштап, ошол Иблис менен анын укум-тукумдарын өзүңөргө дос-башчы кылып жатасыңарбы?! Алар силердин душма¬ныңар го! Заалымдардын (Дос-Раббини душман-шайтанга) алмаш¬тырганы кандай жаман!” (Аль-Кахф:50).
Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) көптөгөн хадистеринде “Аль-Кахф” сүрөөсүнүн аяттарын жаттаган адам Даджалдан коргоодо болот деп эскерткен.
Эми келиңиздер, бул сүрөө менен Дажжалдын ортосундагы байланышты карап көрөлү. Дажжал Сот Күнү келээр алдында чыгат да адамдарды 4 нерсе менен сынайт:
а) Ал адамдарды Аллахка эмес, өзүнө сыйынууга мажбурлайт. Бул ыймандын сыноосу.
б) ага абдан чоң бийлик берилет: ал жаан жаадырып жана токтото алат, адамдарды байлыгы менен азгырат. Бул байлык менен болгон сыноо.
в) ал адамдарды ага берилген жаңы илимдер менен сынайт. Бул илим менен болгон сыноо.
г) ал Жер бетинде көптөгөн аймактарга бийлигин жүргүзөт. Бул бийлик менен болгон сыноо.
Бул сыноолордон кантип өтүш керек?
Аллах бул сүрөөдө ал сыноолордон кантип өтүш керектиги тууралуу кабарлайт. Солих адамдар менен бирге болуу: “. Сен эртели-кеч Раббисине Анын Жүзүн (ыраа¬зылыгын) каалап, дуба кылып жаткан адамдар менен бирге өзүңдү сабырдуу карма! Эки көзүң аларды көрбөй калып, дүйнө жашоосунун зыйнат¬тарына берилбе! Жана Биз жүрөгүн Өзүбүздү эскерүүдөн бейкапар кылып койгон жана өз каалоосуна гана ээрчиген адамга моюн сунба! Анын бардык иштери текке кетүүчү!” (Аль-Кахф:28).
Бул дүйнө тууралуу акыйкатты билүү: “аларга дүйнө жашоосунун мисалын Биз асмандан түшүргөн сууга окшоштур: Ал суу менен жер өсүмдүктөрү ширелишип, (жер бети гүл болуп) калды. (Арадан эч канча убакыт өтпөй эле, баары кургап) шамал учурган, куурап сынган шыпырындыга айланды. Аллаh ар нерсеге Кудуреттүү!” (Аль-Кахф:45).
Сабырдуу болуу: “(Муса) айтты: «Аллаh кааласа, менин сабыр кылганымды көрөсүз. Мен сиздин эч бир ишке каршы чыкпаймын»” (Аль-Кахф:69).
Ыкластуу болуу: “Айткын: «Мен силер сыяктуу эле кишимин. (Болгон айырмачылыгыбыз) мага (Раббимден мын¬дай деген) вахий жиберилет: «Силердин куда¬йыңар – Жалгыз Кудай. Ким Раббисине (бактылуу абалда) жолугууну кааласа, (Аллаhтын Шариятына ылайык) жакшы амал кылып, Раббисине ибадат кылганда (Ага) эч нерсени шерик кошпосун!»” (Аль-Кахф:110).
Аллахка кайрылуу: “Жана сен өзүңө вахий кылынган Раббиңдин китебин оку(п, ошону гана ээрчигин)! Анын сөздө¬рүн эч ким өзгөртө албайт! Сен Андан башкага арызданып бара албайсың!” (Аль-Кахф:27).
Акыреттеги жашоо тууралуу эстеп жүрүү: “Кыямат Күнү тоолорду козгойбуз да, жердин тептегиз болгонун көрөсүң. Алардын баарын, эч кимисин калтырбай жыйнайбыз. Алар Эгесинин алдына катар-катар болуп алынып келинет. Аларга: “Оболу кандай жараткан болсок, ошол кейипте (жылаңач) келдиңер. Силерге убадаланган мөөнөт берилбейт деп ойлогонсуңар” – деп айтылат. Ар бир адамга амал дептери койулат. Алар: «Эх, өлдүк! Бул эмне деген китеп?! Чоң-майда күнөөлөрүбүздүн бирин да калтырбай тизмектеп коюптур!» дешет жана жасаган жоруктарын (ошол китептин ичинде) даяр абалда табышат. Сенин Раббиң эч кимге зулумдук кылбайт” (Аль-Кахф:47-49).

Check Also

Роббуңардан кечирим сурагыла (Нух: 10-12)

Аллах айтат (мааниси): “Мен айттым: “Роббуңардан (Эгеңерден) кечирим сурагыла. Анткени Ал Кечиримдүү. Ал силерге асмандан …