Ибрахим устаз. Кабрдагы 3 суроо. Диниң кайсы?

Бул жакты да көргүлө

Баардык ооруларга дем салуу