Башкы / Ислам / Үйдү жиндер жана шайтандардан коргоо

Үйдү жиндер жана шайтандардан коргоо

Үйдү жиндер жана шайтандардан коргоо

1. *Үйгө кирип келе жатканда Аллахты эстөө.
Абу Малик аль Ашари – пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай деп айтканын риваят кылат: “Качан адам үйгө кирип келе жатканда мындай деп айтсын:   *Бисмилляhи, уалажна уа бисмилляhи хоражна уа аля роббина тауаккальна”* “ Аллахтын ысымы менен кирдик жана Аллахтын ысымы менен чыктык жана Аллахка үмүт арттык”. Андан соӊ үй-бүлөө мүчөлөрүнө салам айтат. (Абу Давуд келтирет).

2. *«Ассалям алейкум рахматуллахи ва баракатуh»* деп үй-бүлө мүчөлөрүнө Салам айтуу. Аллах Субхана уа Тааля айтты: «Эгер үйлөргө кирсеңер өзүңөргө Аллаhтын алдынан келген, таза, берекеттүү саламды бергиле». (Нур: 24:61).

3. *Тамактануу алдында «Бисмиллахи»* деп Аллахтын ысымы менен баштоо. Джабир пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай деп айтканын укканын кабарлайт: «Адам өз үйүнө кирип жатып жана тамак ичээр алдында Аллахтын ысымын эстегенде шайтан өз жан-жөкөрлөрүнө айтат: «Бул үйдө силерге түнөк да, тамак да болбойт». Ал эми качан гана ал үйүнө кирип жатып Аллахтын ысымын атабаса шайтан өз жан-жөкөрлөрүнө: “Бул үйдө силерге түнөк” деп айтат. Жана качан ал тамак ичээрде Аллахтын ысымын атабаса шайтан өз жан-жөкөрлөрүнө айтат: “Бул үйдө силерге түнөк да, тамак да бар”.

4. *Үйдө Куръан окуу.* Ибн Масуд айткан: «Үйүӊөрдө Куръандын *«Бакара»* сүрөөсүн окугула, анткени чынында бул сүрөө окулган үйгө шайтан кирбейт». (Биздин учурда Куръан окуганды билбегендер үйүнө Куръандын «Бакара» сүрөөсүнүн дискке жазылган аудиосун күнүнө кеминде бир жолу коюп койсун)

5. *Үйдү Иблистин добушунан (музыкадан) тазалоо* (жахилия ырлары). Аллах Субхана уа Тааля айтты: «(О Иблис) Алардын кимисине алың жетсе, добушуң менен (эле) азгырып ал!» («Исраа», 17: 64). *(Лукман сүрөөсү 6 аяттын да кара.)* Ибн Аббас, ибн Масуд жана ибн Умар (Аллах алардан ыраазы болсун) *Иблистин добушу – бул жахилия ырлары жана музыка деп айтышкан.* Бул азыркы күндөгү музыкалык аспаптын баардык түрү коштогон баардык ырлар.

6. *Үйдү коӊгуроодон тазалоо.* Абу Хурайра пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай деп айтканын укканын кабарлайт:“Коӊгуроо Иблистин чоору». (Муслим алып келет). Абу Хурайра пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин риваят кылат: *«Периштелер жанында ит жана коӊгуроо бар адамдарга жолобойт»*. (Муслим алып келет).

7. *Үйлөрдү башка диндерге тийиштүү атрибуттардан (крест, икона, бутпарас, фен-шуй ж.б.) тазалоо* Айша (Аллах андан ыраазы болсун) Пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) үйдө крести бар нерселерди талкалап, жок кылаарын кабарлаган. (Аль – Бухари).

8. *Үйлөрдү (жандыктар тартылган) сүрөттөрдөн, скульптуралардан жана эстеликтерден тазалоо.* Абу – Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай деп айтканы кабарланат: «Периштелер сүрөт (фотография) жана эстеликтер (айкел) бар үйгө киришпейт». (Муслим). Бул тизмеге тал-терек, дарыя, деӊиз жана башка жансыз нерселередин сүрөттөрү кирбейт.

9 *Үйлөрдү иттерден тазалоо.* Абу Тальха пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай деп айтканын укканын кабарлайт: «Периштелер иттер жана сүрөттөр бар үйгө киришпейт». (Бухари, Муслим).Бул тизмеге өӊү кара эмес кароолчу жана мал баккандагы иттер гана кирбейт анткени пайгамбарыбыз (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун): «Кара ит – бул шайтан» деп, аны өлтүрүүгө буйруган. (Муслим)

10. *Үйдөн нафил намаздарды көп окуу* Ибн Умар пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Үйүӊөрү мүрзөгө айлантпай кээ бир намаздарыӊарды үйдөн окугула ” (Бухари, Муслим). (Мүрзөлөрдө шайтандар жашайт).

11. *Жакшы сөз жана жаркын жылмайуу.*
Аллах Субхана уа Тааля айтты: «(О, Мухаммад), Менин пенделериме айт, эң жакшы сөздөрдү сүйлөшсүн.Шайтан алардын арасын бузуп жүрөт.  Чынында, шайтан – инсандын анык душманы»(«Аль Исраа»:17: 53).  Б.а. үйдө болгондо бири бирине жаман сөздөрдү айтып, урушпай, жакшы гана сөздөрдү айтуу.
Үйдөн сыртка чыгаар алдында айтылчу дуба.
Анас (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Ким үйүнөн чыгып жатып  *“Бисмилляhи таваккальту аляллоhи ля хауля уаля куата илля билляh”*
“Аллаhтын ысымы менен Аллаhка тобокел кылдым (өзүмдү
тапшырдым. Аллаhтын күчүнөн башка күч жана Аллаhтын кубатынан башка
кубат жок!”, деп айтса, ага мындай деп айтылат: «Сен коргоо алдында жана туура жолдосуң» жана андан шайтандар алыс кубаланат (Бул хадисти Абу Давуд жана Термизи келтиришет).

СҮННӨТ ЖОЛУ