Башкы / Куран / КУРАНДЫ КООЗ ОКУГАН АДАМ ПЕРИШТЕЛЕР МЕНЕН БОЛОТ

КУРАНДЫ КООЗ ОКУГАН АДАМ ПЕРИШТЕЛЕР МЕНЕН БОЛОТ

КУРАНДЫ КООЗ ОКУГАН АДАМ ПЕРИШТЕЛЕР МЕНЕН БОЛОТ, АЛ ЭМИ АНЫ КЫЙНАЛЫП ОКУГАНДАРГА ЭКИ ЭСЕ СООП БЕРИЛЕТ.
Аиша энебиз (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Ким Куранды кооз окуса ал периштелер менен болот, ал эми Куранды такалып, кыйнычылык менен болсо да окугандарга эки эсе сооп бар” аль-Бухари 4937, Муслим 798. Кыйналып окуганга эки эсе сооп бар деген анын сообу Куранды жакшы окугандан көп дегенди билдирбейт. Бул боюнча аалымдарда эки пикир жаралган. Къады ‘Ийяд айткан: “Бул хадисте Куранды кыйналып окуган адам алчу эки эсе сооп бул бири КУрандын ар бир тамгасына бирден сооп жана экинчиси кыйналып окуганына деген мааниде болсо керек. Бирок бул хадисте кыналып окугандын сообу кооз окугандыкынан көп деп айтылган эмес. Анткени периштелер менен бирге болгон адамдын даражасы бийик жана сообу да чоң. Бул даражага бул амалда аны менен тең болбогон адам жете албайт. Билген адамдын сообу менен билбегендин сообу тең эмес, андай болсо кантип кыйналып окуган кооз окуганга тең келсин?” “аль-Икмаль” 3/167.

КУРАН ОКУП АНЫ АМАЛЫНА АЛЫП ЖАШАГАН АДАМ ТАТТУУ ЛИМОНГО ОКШОШТУРУЛАТ.
Абу Муса (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбырыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин кабарлайт: “Куранды окуп, аны амалына алып жашаган ыймандуу адам жыты жыпар жана таттуу лимон сыяктуу, ал эми КУран окубай, бирок андагы буйруктарга ылайык жашаган ыймандуу адам жыты жок, бирок даамы таттуу курма сыяктуу. Куран окуган эки жүздүү адам жыты жыпар, бирок даамы ачуу рейхан сыяктуу, ал эми Куран окубаган эки жүздүү адам даамы ачуу жана жыты жагымсыз болгон өсүмдүккө окшош”
аль-Бухари 5059, Муслим 797.