Башкы / Ислам / ЖИНДЕР ТУУРАЛУУ.

ЖИНДЕР ТУУРАЛУУ.

ЖИНДЕР ТУУРАЛУУ.
Аллахтын элчисинин (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сахих хадистерине ылайык жиндер чон үч категорияга бөлүнүшөт.
Аллахтын элчиси (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: “Жиндердин үч түрү бар: бир түрү абада ар дайым учуп жүрөт, экинчиси жылан жана ит түрүндө болот жана жер бетинде жүрүүчү жин, ал бир жерде жашайт же ошол жерди айланчыктап жүрөт”. (
Ат-Табари и Аль-Хаким и его подтвердил Аль-
Альбани)

1-Күчтүү, учуп жүрүүчү жана куу жиндерди (өзгөчө жамандык кылууга жакын) ифрит деп аташат.
Учуп жүрүүчү жиндердин арасында биринчи асмандагы периштелердин сүйлөшкөндөрүн тыңшоочу жиндер бар. Андан соң жиндер ал маалыматтарды кээ бир көзү ачыктарга айтып барышат. Мухаммаддын (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) паайгамбарлык миссиясы башталганга чейин жиндер тыңшоо жолу менен келечек туурасында бир топ маалымат чогултуп коюшар эле. Бирок, вахий келгенден баштап Аллах периштелерге жакынкы асманды жакшылап кайтарууга буйрук берип, ошондо жиндер алыс куулган. Бул окуя Куръанда бир жиндин мындай дегени менен баяндалат: «Биз асманга тырмышканда, аны (периштелерден турган) корукчулар жана оттуу жылдыздар менен толо экенин көрдүк. Мурун биз асмандагы тыңшоочу орундарга олтуруп (кайып кабарын угуп) алаар элек. Эми болсо, ким угууга аракет кылса аңдып-күтүп турган оттуу жылдызга жолугат» (Жин сүрөсү:8-9-аяттар).
Аллах айтты: «Жана асманды бардык каргыш тийген жин-шайтандардан сактадык. Асманда Аллаhтын кайып кабарлары бар. Жин-шайтандар ошол кабарларга жакын жолой албайт. Мунун себеби кийинки аятта. Ал эми, (жин-шайтандардан) кимиси асман кабарларын уурдаганга аракет кылса, аны бир нурдуу жылдыз кууп жетет (жана өлтүрөт)» (Аль-Хиджр,17-18)

2-Капыстан пайда болуп, адамдарды коркунучка салып, адамдын көзүнчө келбетин өзгөрткөн жинди гуль (көпчүлүк түрдө гулян) деп аташат. Бул жиндер формаларын өзгөртө алуучу жөндөмдүүлүккө ээ. Алар жылан, ит (толук капкара түстөгү), чаян, ат, төө, кой жана куштардын келбетине өтө алышат. Ошондой эле алар адамдын да келбетин ала алышат. Алар жөнүндө көптөгөн хадистерде айтылганын тапсак болот. Пайгамбар (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: Эгерде гилян келип, келбетин өзгөртүп баштаса азан айткыла». (Аль-муснад, т. 3, с. 305.)

3-Күч жана жөндөмү жагынан эң төмөнкү баскычта турган жин – хинн деп аталат. Бул категория эң аслыз жиндерди камтыйт.
Бир орунда болуп же анын жанында айланчыктап
жүргөн жиндер жер бетинде жашоочу жиндер категориясына кирип, къарин деген ат менен белгилүү болгон жиндерди камтыйт. Алар ар бир адам баласын төрөлгөндөн өлгөнгө чейин коштоп жүрүшөт. Бул жиндер адамды арам ойлуу ниетке түртүп, ар дайым аны такуалыктан адаштырууга аракет кылышат.
Аллахтын элчиси (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) бул туурасында мындай деп эскерткен:
Силердин ар бириңерге жиндерден болгон къарин (жолдош) бекитилген. Сахабалары сурашты: «Сага дагыбы, о Аллахтын элчиси?». Аллахтын элчиси (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) айтты: Мага дагы, бирок Аллах мага ага каршы жардам берди, ал мага баш ийди. Азыр ал мага жакшылык кылууну гана
айтат. (Сахих Муслим № 6757)

Check Also

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ ҮЧ ТҮРДҮҮ БОЛОТ: 1 – Ширк камтыган коркуу – кимдир …