Башкы / Куран / КУРАНДЫН АР БИР ОКУЛГАН ТАМГАСЫ ҮЧҮН 10 СООП БЕРИЛЕТ

КУРАНДЫН АР БИР ОКУЛГАН ТАМГАСЫ ҮЧҮН 10 СООП БЕРИЛЕТ

КУРАНДЫН АР БИР ОКУЛГАН ТАМГАСЫ ҮЧҮН 10 СООП БЕРИЛЕТ.
Ибн Масуд (Аллах андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыздын (ага Аллахтын салам-салаваттары болсун) мындай дегенин каарлайт: «Аллахтын Китебинен жок дегенде бир тамгасын окуган адамга бир сооп жазылат, мындай ар бир ама он эсе көбөйтүлөт. Мен “Алиф, лям, мим” бир тамга дебейм, жок, “алиф” – бир тамга, “лям” – бир тамга, “мим” – бир тамга». ат-Тирмизи 2910, аль-Байхакъи «аш-Шу’аб» 4/548. Хадис сахих: “Ахкам ас-сугъра” 901, “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3327, “Тахкыкъ Джами’ аль-усуль” 8/498.
ал эми Ибн Масуд (Аллах андан ыраазы болсун) мындай деген: «Куран окугула, анткени чынында анын ар бир тамгасы үчүн адамга 10 сооп жазылып, 10 катасы кечирилет. Жана мен “Алиф, лям, мим” үчүн он сооп берилет дебейм. «Алиф» үчүн он сооп, «лям» үчүн он сооп жана «мим» үчүн он сооп берилет». Ибн Аби Шейба 30534. Иснады сахих: “аль-Мусаннаф” 10/10.

Check Also

«Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары

«Аль-Кахф» сүрөөсүндө камтылган 10 даанышмандык «Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад (ага Аллахтын салам-салаваттары …