Башкы / Ислам / АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ

АЛЛАХТАН БАШКА БИР НЕРСЕДЕН КОРКУУ ҮЧ ТҮРДҮҮ БОЛОТ:
1 – Ширк камтыган коркуу – кимдир бирөөдөн жүрөгүндө коркуусу. Ал адам корккон нерсе мага купуя, кайыптан зыян берет, же Акырет Күнү пайда же зыян берет деп ишенет. Андай адам ачык корко турган себеби жок коркот. Ошентип ал ибадат кылган нерсеси кандайдыр бир зыян берип койот деп ишенет. Ушул ширк болот.
Ошондой эле анын коркуусу Акырет менен байланышкан болот. Пенде Аллахтан корккондон тышкары да бирөөдөн коркот, б.а. анын жалган илахы Сот Күнү мага жардам, шафаат бербей, Аллахка жакындатпай жана Анын жазасынан алыстатпай койот деп коркот.
2 – Тыйуу салынган коркуу – пенде өзүнө парз болгон нерсени башка адамдан корккон себебинен аткаруудан коркот. Мисалы адам башка адамдан коркуп намаз окубайт, адамдардан коркуп, уялып жамааттык намазга барбайт. Мындай кылуу харам! Кээ бир аалымдардын пикири боюнча бул ширктин бир түрүнө кирет.
3 – Уруксат берилген же табигый коркуу – мисалы, душмандан, жырткычтардан, оттон ж.б.зыян келтирүчү нерседен коркуу.
Улук Аллах айтат: “Албетте, ошол (силерге жолуккан жана силерди коркуткан) — шайтан. Ал (силерди) өзүнүн досторунан (мушриктерден) коркутууда. Алардан коркпогула. Эгер момун болсоңор, Менден гана корккула!” (Аалы Имран: 175).
“Алардан коркпогула” – бул сөздөр Улук Аллахтан башка бирөөдөн коркууга тыйуу салынганына ишаарат кылат. Бул ширктин бир түрүнө кирет. “Эгер момун болсоңор, Менден гана корккула” – Улук Аллах Өзүнөн гана коркууну буйруду жана ушул нерсе коркуу бул ибадат экендигине ишаарат кылат. Макулуктардан коркуу, мисалы алардан коркуп Аллах жолунда аракет кылууну калтыруу – шайтандын себебинен. Шайтан ыймандууларды өзүнүн жардамчылары менен коркутат. Ал ыймандуу мувахиддерди аларга парз болгон нерселерин калтырсын деп Аллахтын душмандарынын жардамы менен коркутат. Мындай коркуу – харам! Пенде өзүнүн Роббусунан башка эч кимден корпкош керек. Эгерде ал адам сага чыны менен зыян жеткире турган бюолсо (мисалы сабап койсо) жана сен ошондон (сабап койуусунан) гана корко турган болсоң, мындай коркуу ширк болбойт.

Check Also

ЖИНДЕР ТУУРАЛУУ.

ЖИНДЕР ТУУРАЛУУ. Аллахтын элчисинин (ага Аллахтын салам-салаваты болсун) сахих хадистерине ылайык жиндер чон үч категорияга …