Башкы / Куран / Роббуңардан кечирим сурагыла (Нух: 10-12)

Роббуңардан кечирим сурагыла (Нух: 10-12)

Аллах айтат (мааниси): “Мен айттым: “Роббуңардан (Эгеңерден) кечирим сурагыла. Анткени Ал Кечиримдүү. Ал силерге асмандан нөшөрлөгөн жамгыр жиберет. Ал силерди мал-дүйнө, балдар менен кубаттуу кылат. Жана да силер үчүн бакчаларды дарыяларды жаратат” (Нух: 10-12).
Аль Куртуби айткан: “Роббуңардан (Эгеңерден) кечирим сурагыла деген сөз мурунку күнөөлөүңөр үчүн чыныгы ыклас жана ишеним менен кечирим сурагыла дегенди билдирет. Анткени Ал Кечиримдүү деген Ал Ага ким гана кайрылбасын аны кечирет дегенди билдирет жана бизге тооба кылууга үндөйт. Ал силерге асмандан нөшөрлөгөн жамгыр жиберет деген Ал силерге көп жаан жиберет, . Ал силерди мал-дүйнө, балдар менен кубаттуу кылат. Жана да силер үчүн бакчаларды дарыяларды жаратат дегенди билдирет.
Аль Шаби айткан: “Умар Аллахтан жаан сурап дуа кылуу үчүн чыгып, кечирим сурагандан башка дуа кылган жок, качан гана ал тообасын бүткөндө жаан жаады. Адамдар: “Биз сенин жаан сурап дуа кылганыңды көргөн жокпуз го” дешкенде ал: “Мен жаанды аны сурай турган чыныгы ачкыч – тооба аркылуу сурадым” деп, бул аятты окуду: “Роббуңардан (Эгеңерден) кечирим сурагыла. Анткени Ал Кечиримдүү. Ал силерге асмандан нөшөрлөгөн жамгыр жиберет” (Нух:10-11). Бир адам Хасан аль-Басриге келип, кургакчылык болуп кеткенин айтып даттанганда ал ага: “Аллахка тооба кыл” деди. Экинчи адам кедейликке даттанганда ага да “Тооба кыл” деди. Үчүнчү адам “Мен үчүн бала-чака сурап дуа кылып берчи” дегенде ага да: “Аллахка тооба кыл” деп айтты. Дагы бирөө багынын куурап калганын айтып, арызданганда ага да: “Аллахка тооба кыл” деди. Андан мунун себебин сурашканда ал: “Роббуңардан (Эгеңерден) кечирим сурагыла. Анткени Ал Кечиримдүү. Ал силерге асмандан нөшөрлөгөн жамгыр жиберет. Ал силерди мал-дүйнө, балдар менен кубаттуу кылат. Жана да силер үчүн бакчаларды дарыяларды жаратат” (Нух: 10-12) деген аятты окуп берди. Тафсир аль Куртуби, 18:301-302

Check Also

«Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары

«Аль-Кахф» сүрөөсүндө камтылган 10 даанышмандык «Аль-Кахф» сүрөөсүнүн сырлары Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад (ага Аллахтын салам-салаваттары …